Hvert år skal sette oss mål om forbedringer av våre miljøprestasjoner. 

 

Overordnede målsettinger:

REDUSERE UTSLIPP AV CO2 MED 5%

VI SKAL HA SYKEFRAVÆR PÅ UNDER 3%

INNFØRE 3 TILTAK FOR AVFALLSREDUKSJON PR. ÅR.

REDUSERE PAPIRFORBRUK. IKKE SKRIVE UT DET DU KUN SKAL LESE.

 

 

Delmål og tiltak

Redusere CO2 – utslipp

·         Alle ansatte gis opplæring i økokjøring

·         Unngå tomgangskjøring av maskiner.

   ·         Ved innkjøp av nye maskiner og kjøretøy skal lavt CO2 utslipp prioriteres.

   ·         Samkjøring

   ·         Vurdere elektriske apparater

   ·         Gjennomsnittsforbruk av diesel pr. mil er 0,82l/mil Målet er å redusere dette til 0,75l/mil.

 

                Sykefravær

   ·         Eget treningsrom

·         Planlegge arbeidet godt – gode instrukser, maler og rutiner i kvalitetssystemet.

·         Bruke dataverktøy til å planlegge samkjøringen av maskiner og mannskap mellom de ulike prosjektene.

 

              Avfallsproduksjon

·         Unngå å kaste mat. Ikke kjøpe inn mer mat enn vi trenger, kan kontroll på hvor mange som skal ha mat.

·         Unngå produkter med mye emballasje.

·         Unngå bruk av engangsbestikk, kopper og tallerkner.

 

              Redusere papirbruk

·         Skrive ut tosidig

·         Ikke skriv ut det du kan lese på skjerm

·         Lagre all informasjon digitalt på serverområdet.

·         Sende søknader digitalt