Riving

Øst-Riv AS utfører alle typer riveoppdrag, både innvendig og utvendig.
Vi har et godt utvalg av maskiner/spesialutstyr for denne type arbeid.

Asbest/PCB-sanering – miljøsanering

Vi har egne mannskap med nødvendig godkjenning for denne type arbeid.

Betongboring/-saging

Kjerneboring

Vi utfører alt av kjerneboring fra små hull til sirkulære hull på opptil 1000mm i armert betong.

Betongsaging

Vi kan sage betong med opp til 2000 mm blad eller wiresage konstruksjoner med flere meters tykkelse. 
(Alt fra vinduer i bolighus til store konstruksjoner.

Miljøkartlegging

Vi har kompetanse innenfor kartlegging og håndtering av avfall, miljøfarlige stoffer og materialer.
Før rivingen av en bygning eller konstruksjon starter, utarbeides miljøsaneringsrapport og avfallsplan for objektet som skal rives.