Øst-Riv AS er et entreprenørfirma med ca 60 ansatte og vi arbeider med 
riving, miljøsanering, betongboring og betongsaging.

Vi har sentral godkjenning og Arbeidstilsynets tillatelse til å arbeide med 
riving og fjerning av asbest. Øst-Riv AS har kontor på Slemmestad, besøksadressen er Eternitveien 10 (den gamle Zanda fabrikken) og vårt hovedarbeidsområde er Oslo og Østlandsområdet.

Firmaets ledelse har over 30 års erfaring når det gjelder riving og har derfor opparbeidet et stort kontaktnett i bransjen.

Våre oppdragsgivere er alt fra store entreprenørselskap til små utbyggere.

Vi er en miljøfyrtårnbedrift.

Dette innebærer at vi har et omfattende system for å ivareta blant annet klimautslipp, avfallshåndtering og energisparing.                                                                       

Fagområder  :  

  • Riving
  • Asbest/PCB-sanering – miljøsanering                  
  • Betongboring/-saging
  • Miljøkartlegging