Vi har kompetanse innenfor kartlegging og håndtering av avfall, miljøfarlige stoffer og materialer.

Før rivingen av en bygning eller konstruksjon starter, utarbeides miljøsaneringsrapport og avfallsplan for objektet som skal rives.