Vi har egne mannskap med nødvendig godkjenning for denne type arbeid.